Jørund Rytman

Leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge