Julie Sikin B. Jynge

Julie Sikin B. Jynge

Karriereveileder

Karriereveileder og leder ved Karrieresenter Hedmark. Hun har bred erfaring fra karriereveiledning for studenter, nyutdannede, voksne arbeidssøkere, flyktninger og innvandrere, og gründere i oppstartsfasen. Hun brenner for å synliggjøre menneskers kompetanse, i vid forstand, og å finne måter å anvende eller bygge videre på denne kompetansen i arbeidsmarkedet.