Kari Mette Sørgård

Jobbspesialist

Jobbspesialist ved Seksjon for Tidlig Psykosebehandling, OUS.