Kari Østerud

Direktør ved Senter for seniorpolitikk

  • Kari Østerud er jurist av utdanning og har varieret arbeidserfaring fra offentlig og privat sektor.

  • Før hun startet som direktør i Senter for seniorpolitikk i 2010, arbeidet hun som direktør i Storebrand Livsforsikring i 10 år med lederansvar for ulike kundeservicefunksjoner.  Før dette har hun bla. vært lærer på Politihøyskolen, rådgiver i Oslo kommune, og hun arbeidet som dommerfullmektig og advokat.

  • Kari Østerud har styreerfaring fra flere ulike organisasjoner og virksomheter, også som styreleder.

  • Som direktør i SSP er hun spesielt opptatt av å synliggjøre at seniorene er en verdifull ressurs for både samfunns- og arbeidsliv.