Karin Bäckdahl

Barnelege ved Lilla Erstagården, barne- och ungdomshospice