Kenneth Stien

Direktør NHO

Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO service og handel er fagutviklings- og interesseorganisasjon for 115 arbiedsinkluderingsbedrifter. Årlig yter landet disse tjenestene til nærmere 40.000 personer