Kjell Helge Kleppestø

Leder Karriere Vestland

Kjell Helge er cand.polit. med hovedfag pedagogikk.Han har ledet karrieresenteret i fylkeskommunen siden 2010, og bygget opp fra starten både Karriere Hordaland og Karriere Vestland. Kompetanseheving av rådgivertjenesten i grunnopplæringen er et viktig område i arbeidet. Kleppestø er engasjert i utvikling av helhetlig karriereveiledningstjeneste, og har lenge arbeidet for å inkludere Utdanningsvalg i det. Siden 2018 har han vært involvert i arbeidet med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning for Kompetanse Norge. Oppdraget er gitt Kompetanse Norge av Kunnskapsdepartementet.

https://www.pedlex.no/artikkel/mf20/min-framtid-2020/