Kjell Helge Kleppestø

Leder Karriere Hordaland

Kjell Helge Kleppestø er leder av Karriere Hordaland og medforfatter av boka Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring. Han er også medlem av arbeidsgruppen som utviklet innholdet i forslaget til nytt nasjonalt rammeverk. Kleppestø er medforfatter av boka Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring.