Kjersti Nerseth

Sivilarkitekt MNAL

Kjersti Nerseth er utdannet arkitekt fra Arkitekthøyskolen i Oslo og har 25 års erfaring som prosjekterende arkitekt i Hordaland og på Østlandet. Kjersti Nerseth arkitektkontor ble etablert i 1997, med kontor i Oslo og senere i en 10 års periode i Bergen. Har arbeidet med ulike prosjekter fra eneboliger og hytter, til flerfamiliehus, sykehus og behandlingsinstitusjoner. Tidligere president i Norske arkitekters landsforbund.