Knut Hermstad

Fagkoordinator

Knut Hermstad er spesialist i klinisk sexologi, med doktorgrad på et arbeid om menn som begår seksuelle overgrep. I nesten 30 år har han arbeidet med terapi for menn som har begått seksuelle overgrep. Han er nå ansatt som rådgiver ved RVTS Midt, St. Olavs hospital, i tillegg har han en privatpraksis som sexolog. Han utdannet prest, har videreutdanning i familieterapi, og er godkjent ABV-veileder; individual- og gruppeveiledning. Han har skrevet fagbok og flere artikler om ulike sider av temaet seksuelle overgrep.