Kristian Tronstad

Forsker II

Kristian Tronstad er forsker ii ved OsloMet innenfor emnene:

Migrasjon, Innvandring, Mobilitet, Bygdeutvikling, Immigrasjonspolitikk, Integrasjonspolitikk, Arbeidsmarkedstiltak, Familieinnvandring, Inkludering og ekskludering av minoriteter, Arbeidsinnvandring