Kristin Larvin

Sektorleder Sopra Steria

Kristin er Sektorleder og Consulting Senior Manager i Sopra Steria innen strategi- og innovasjonsutvikling og utvikling av digitale løsninger. Hun har over 15 års erfaring som prosjekt- og prosessleder og som strategisk rådgiver for ledelsen i IT- og utviklingsprosjekter.

Hennes erfaring er at den aller viktigste lederegenskapen for optimal produktivitet, innovasjon, vekst, samt ikke minst et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen, i prosjektet og mellom teamene, i bunn og grunn handler om én fundamentalt grunnleggende faktor: Relasjoner. For lederskap handler til syvende og sist om mennesker. Nettverksbygging på alle nivåer i organisasjonen og evne til å forankre, motivere, bygge kultur, trygge, inspirere og involvere er selve livsnerven i godt lederskap. Tydelig dialog, oppgavefokus og forventningsavklaring er nøkkelen til å fremme prestasjoner og skape vekst og samtidig styrke relasjonen og motivasjonen til dine medarbeidere.