Kristin Ørmen Johnsen

Leder av Stortingets Familie- og kulturkomite