Kristin Oudmayer

Programleder, foredragsholder og forfatter

Kristin Oudmayer er fagansvarlig for oppvekst og inkludering i UNICEF Norge. Har skrevet bøkene «Mobbeboka. Alt du lurer på, men ikke tør å spørre om» (barne- og ungdomsbok), «Du er viktigere enn du tror» og «Fordi jeg fortjener det?», som alle omhandler forebygging og håndtering av mobbing. Har sittet i flere ekspertpanel med mobbing som tema. Skriver og foredrar for barn og voksne om barns rettigheter, mobbing, vennskap, sårbarhet. Hun har også fast spalte i Hjem & skole, samt i sin gamle lokalavis Drammens tidende