Kristin Skogøy

Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, med 23 års fartstid på fødeavdelinga Nordlandssykehuset Bodø. Jobber også med veiledning av yngre kollegaer og medisinstudenter i klinisk praksis i slutten av studieforløpet.