Laila Nøsen

Vernepleier, faglig veileder SMISO

Laila arbeider ved SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) i Møre og Romsdal.