Lars Rune Halvorsen

Førstelektor

Førstelektor – Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse og velferd