Leif Waage

Psykologspesialist, SIFER

Psykologspesialist, ved SIFER. SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og  rettspsykiatri. Deres regionale kompetansesentre er lokalisert i Bergen (Helse Vest), Oslo (Helse Sør-Øst) og Trondheim (Helse Midt og Nord).