Leila Torgersen

Forsker, Dr. Psychol

Arbeider som forsker hos Folkehelseinstituttet.
Fagområder:

  • Negative konsekvenser for barn som følge av foreldres alkoholbruk;
  • Foreldrenes rolle i barns bruk av sovemedisiner;
  • Spiseforstyrrelser og spiseproblemer hos barn og voksne;
  • Overføring av risiko for psykiske vansker mellom generasjoner eller barn som pårørende

Tidligere har hun skrevet doktorgradsavhandling om kriminalitet blant innvandrerungdom.