Leoul Mekonen

Studieleder

Leoul er særlig opptatt av kompetanseheving i kulturkompetanse og kultursensitivitet i helse- og sosialt arbeid med innvandrere og flyktninger.

Han er sosionom (HiO) og utdannet tolk (UiB) og har også en master i helsefremmende og forebyggendearbeid fra Høgskolen i Gjøvik. Før han begynte i RBUP jobbet han som miljøterapeut i oppsøkende sosialt arbeid ved Uteseksjonen i Oslo kommune i tillegg til diverse erfaring i arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn.

I RBUP er han studieleder og driver undervisning innenfor temaet helse- og sosialt arbeid med etniske minoriteter. I tillegg er han timelærer ved flere høgskoler i Norge, hvor han underviser i temaer som angår: etnisitet i barnevern, interkulturell kommunikasjon og bruk av tolk, vold i nære relasjoner. I RBUP underviser han også ved spesialistutdanningen om terapeutisk arbeid med barn og unge med annerledes etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn.