Lise Vikan Sandvik

Førsteamanuensis

Interessefelt er hovedsaklig rettet mot områdene vurdering, skoleutvikling, veiledning, lærerutdanning og partnerskap i lærerutdanningen. Utdannet lektor med erfaring fra ulike skoleslag, og var nestleder for utdanning ved program for lærerutdanning fra 2013 – 2016. Leder forsknings- og utviklingsprosjektet SKUV (skolebasert kompetanseutvikling i vurdering), som er et samarbeidsprosjekt med Trøndelag Fylkeskommune, med oppstart høsten 2016. Leder forskninggsgruppa Professional Learning in Assessment Communities (PLAC) https://www.ntnu.edu/ilu/plac