Liv Grethe Kinn

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis, Institutt for velferd og deltaking Høgskolen på Vestlandet.

Underviser, veileder og forsker på tema innen profesjonsutøving innen ergoterapi og psykisk helsearbeid, og kvalitative metoder.