Magne Raundalen

Barnepsykolog og bestefar

Magne Raundalen (f.1941) er spesialist i klinisk psykologi, barn. Han har hovedsakelig arbeidet med barn, unge og familier i krise og krigssituasjoner. Han har vært knyttet til Universitetet i Oslo (1969-1975) og Bergen Universitet (1976-1990). Han har også arbeidet på Barneklinikken for familier til barn med kreft og vært knyttet til Senter for Krisepsykologi fra 1990 til denne dato. Han er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid med å utvikle hjelp til krigsrammede barn, hjemme og ute. Han var president i UNICEF-NORGE i 12 år, og har hatt rådgivings-oppdrag for Røde Kors, Redd Barna og Norsk Folkehjelp. Raundalen har skrevet en rekke bøker og faglige artikler om utsatte barn. Han har også skrevet bøker og mange faglige veiledninger for barn. Han har mottatt en rekke priser, er æresmedlem av Norsk Psykologforening, og i år 2000 ble han av Kongen utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for sitt arbeid for barns beste.