Magnus Rödin

Arbeidsformidlingen, Sverige

Magnus Rödin studerte økonomi ved Stockholms Universitet i 2011 med en avhandling i arbeidsmarkedsøkonomi og etnisk diskriminering. Magnus har jobbet i fem år på sysselsettingsorganets forsknings- og evalueringsenhet, først og fremst ved gjennomføring av store randomiserte konsekvensanalyser og evaluering av nybegynnere og arbeidssøksmålere med funksjonshemninger.