Margrete Wiede Aasland

Spesialist i sexologisk rådgivning, foredragsholder, forfatter, pedagog, veileder og terapeut.

Med utstrakt pedagogisk utdannelse sammenfattet av lærer-utdannelse i kombinasjon med karakteranalystisk terapi, psykodrama og sexologi – arbeider hun nå som spesialist i sexologisk rådgivning v/Institutt for klinisk sexologi og

terapi as. Her jobber hun som terapeut, foredragsholder, forfatter og pedagog med utstrakt  undervisning/rådgivning ved Høyskoler, Universitet og i kommuner og andre barne, helse og sosialfaglige instanser i Norge.

Hun gir også veiledning til barnevernet i s.o. saker.

Siden 1986 har hun blant annet jobbet med tema barn og seksualitet og seksuelle overgrep mot barn ved følgende organisasjoner og steder:

 Pedagogisk leder og styrer i barnehage.

  • Redd barna – spesialfelt seksuelle overgrep mot barn

  • Støttesenter mot Incest i Oslo

  • Ungdomshjem og familie (mødrehjem)

 Margrete har lang erfaring i arbeid med overgrepsutsatte og overgripere i alle aldre. Jobber med mennesker i alle aldre med hovedtema seksualitet og/eller seksuelle overgrep.

Individual terapeut og par terapeut som også jobber i grupper.

Forfatter av bøkene:
1. «Barna og seksualiteten»

2. ”Si det til noen – en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge”

3. ”Jeg er meg, min meg” sammen med Eli Rygg.

les mer på http://www.margretewiedeaasland.com/