Marianne Akselsdatter Aaslund

Spesialist i pedagogisk rådgiving ved Statped

Marianne Akselsdotter er cand.polit. og spesialist i pedagogisk rådgiving (NOPED). Hun har erfaring som lærer i videregående skole, og lang praksis som spesialpedagogisk rådgiver i Statped. Sammen med Sigrid Nygaard har Akselsdotter i 2018 gitt ut en veileder skal bidra til å videreutvikle utrednings- og tiltakskompetansen i skolen og PP-tjenesten innenfor faget matematikk. Utrednings- og tiltaksmodellen som beskrives i veilederen kan anvendes på elever i grunnskolen og videregående opplæring, men også ansatte i barnehager og andre interesserte kan ha nytte av den.