Marianne Straume

Klinikk for krisepsykologi

Marianne Straume er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Marianne har siden 1995 arbeidet i full klinisk praksis ved Klinikk for krisepsykologi (tidligere Senter for krisepsykologi). Hennes virksomhet omfatter blant annet psykologisk oppfølging etter kriser, alvorlig sykdom, genetiske sykdommer, behandling av enkle og komplekse traumer og dissosiering, samt komplisert/traumatisk sorg. Hun har i nærmere 15 år veiledet grupper med fosterforeldre til barn som er pårørende til foreldre med psykisk sykdom og rus. Hun har i 30 år hatt samtalegrupper og individuell behandling av barn som pårørende til kreftpasienter. Straume vil dele av sine erfaringer og presentere hvordan hun arbeider med denne gruppen.