Marit Johnsen Høines

Professor emerita

Johnsen-Høines er professor emerita ved Høgskulen på Vestlandet, har bakgrunn som grunnskolelærer og lærerutdanner i matematikk. Hun er engasjert i forskning på elevers argumentasjon om samfunnspolitiske spørsmål, for å få innsikt i hvordan skolen kan bygge miljø for kritisk demokratisk danning. Hun har språk, læring og matematikk som interessefelt, og er forfatter av matematikkdidaktisk litteratur (Begynneropplæringen, Læringssamtalen i matematikkfagets praksis, Matematikksamtaler), og redaksjonsmedlem i Tangenten.