Marte Kvello-Alme

Lege

Om forskningsprosjektet: UngDemens i Trøndelag er en populasjonsbasert studie som har som hovedformål å kartlegge årsaker til, og forekomst av demenssykdom der symptomene debuterer før fylte 65 år. Studien baserer seg på ulike fremgangsmåter for å identifisere pasientene. Primærkilden er sykehusbaserte data. Sekundærkilder er hukommelseskoordinatorer, samt ulike relevante institusjoner og samarbeidspersoner som kan tenkes å komme i kontakt med målgruppen. Inklusjonsperioden foregikk over fire år. Opplysninger om utredning på sykehus er innhentet hos de aller fleste.