Mathilde Fasting

Siviløkonom i tankesmien Civita

Mathilde Fasting arbeider som idéhistoriker, prosjektleder og har ansvar for fundraising i Civita. Hun er siviløkonom fra NHH, bachelor og master i idéhistorie fra Universitet i Oslo og er dr.rer.pol. med en doktorgradsavhandling om økonomen og juristen Torkel Aschehoug. Hun har arbeidserfaring innen strategi og business development fra Orkla og Storebrand, og fra drift av egne virksomheter innenfor eiendom og handel.