Mette Bunting

Dosent

Mette Bunting er dosent i pedagogikk og har bakgrunn fra skole som lærer i videregående skole og ungdomsskolen. Hun begynte i høyskolen i 2008, og jobber i dag innenfor master i ledelse og lærerutdanningen. Bunting leder forskningsgruppen «Oppvekst og Utdanning», er en av to prosjektledere for det longitudinelle forskningsprosjektet «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark», leder Erasmus prosjektet Marginalisation and Co-created Edaucation (MaCE) og er prosjektleder for samarbeidsprosjektet med Telemark fylkeskommune «Grunnleggende ferdigheter». Hun var også involvert i TVNorges «Blanke Ark». Hun holder endel kurs og foredrag for lærere og andre i skolen om tilpasset opplæring, læringsstrategier, vurdering og veiledning, og er forfatter for diverse bøker om samme temaet.