Mette Kolstad Wiig

Mette har IT bakgrunn og har jobbet mange år i konsulentbransjen. Der var hun med på å profesjonalisere en intern IT organisasjon som gikk fra «armer og bein» til å bli standardisert i alle ledd, på tvers av land og kulturer. Selv om teknologi er helt essensielt er det alltid menneskene som har trigget henne. For Mette var det litt sånn at jo mer teknologi hun fikk ansvaret for, desto mer handlet det om mennesker og det å skape samhandling. Nå er hun Head of the Nordic Gjensidige Academy  og også her er det lagspillet, samspillet og gleden ved å skape felles forståelse og retning som er hennes sterkeste drivere og suksesskriterier.