Michel Esnault

Prosjektleder

Michel Esnault er en meget dyktig foreleser og pedagog. Han har gjennomført interne opplæringsprogrammer innen de fleste bransjer i Norge og Sverige. Han kjenner således utfordringene i legemiddel-, næringsmiddel-, elektronikk- og oljeindustrien. Han har også god erfaring fra bank og forsikring. De siste årene har han jobbet mye med å utvikle prosjektledere i NRK. I 2000 tilpasset han boken ”Project Leadership” til det norske marked for Gyldendal Akademiske. I 2006 ga han ut sin egen bok, «Prosjekt-oppstart» på samme forlag.

Michel Esnault er opptatt av de prosjektutfordringer vi har mest av i Norden, dvs prosjektarbeid i matriseorganisasjoner, med mange parallelle prosjekter og begrensede personressurser. Han legger vekt på enkle og gjennomtenkte modeller som gjør at prosjektledere og prosjektgrupper raskt får en felles forståelse. Gjennom konkrete eksempler og modeller for gjennomføring skaper han lett entusiasme og motivasjon for prosjekt som moderne arbeidsform.