Mona Røsseland

Universitetet i Agder

Mona er allmennlærer adjunkt med opprykk, med 90 studiepoeng i matematikk og fordypning i spesialpedagogikk.

Undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen, og har drevet mye med utviklingsarbeid innen tilpasset opplæring på barnetrinnet. Ellers har jeg arbeidet mye med nye undervisningsmåter innen matematikkfaget, og har blant annet gjennomført et pilotprosjekt innen matematikk og kunstfagene.

Kursledelses- og prosjekterfaring:

Har holdt svært mange kurs for lærere i nye måter å undervise i matematikk rundt om i landet. Er ansatt ved Matematikksenteret, som ansvarlig for nettverksbygging for matematikklærere i Norge.

Har øvingslærererfaring og vært foredragsholder ved Høgskolen i Bergen, lærerutdanningen. Sitter i redaksjonen til Tangenten, som er et tidsskrift for matematikkundervisning. Har skrevet mange artikler om ulike matematikkprosjekter, blant annet i den nordiske matematikkboka som kom ut i forbindelse med matematikkåret 2000.

  • Etterutdanningskurs i matematikk for 50 lærere i Ringerike kommune i skoleåret 02/03 og 03/04.
  • Ansvarlig for et etterutdanningsopplegg for Bærumsskolene: Blommenholm, Eikeli, Snarøya og Stabekk i skoleåret 2002/2003.
  • Kursrekke «Inspirasjon og motivasjon for matematikk» for lærere i blant annet Asker kommune 2003 – 2005
  • Kursrekke for 200 lærere i «de matematiske kompetansene» i tilknytning til de nasjonale prøvene i blant annet Hordaland og Asker i skoleåret 04/05

Er i gang med å skrive nytt læreverk i matematikk for barnetrinnet.