Mona Skara

Demenskoordinator, Åsnes kommune

Mona Skara har jobbet som avdelingsleder på en av de tilrettelagte avdelinger i Åsnes kommune. Hun har mye klinisk erfaring og kompetanse på området. Har ansvaret for Demensomsorgens ABC, koordinerer SAM- AKS (Samhandling mellom Avdeling for Alderspsykiatri og kommunale sykehjem), og er TID-veileder.