Tone Cecilie Carlsten

Forsker ved NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning)

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en non-profit stiftelse.