Nina Bartnes Skrattalsrud

Karriereveileder

Nina Bartnes Skrattalsrud er karriereveileder ved Steinkjær videregående skole og har gjennomført en masteroppgave innen karriereveiledning. Målsettingen med oppgaven var å finne ut elevers synspunkt og opplevelse av karriereveiledningen gjennomført i videregående skole.