Nina Melsom

NHO områdedirektør

Nina Melsom direktør for område Arbeidsliv i NHO med ansvar for politikkutforming arbeidsliv, lønn- og tariff, pensjon og forsikring og NHOs advokattjenester.