Oda Brandbu

Vernepleier

Vernepleier med videreutdanning i «Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming