Ole Greger Lillevik

Dosent, forfatter og foredragsholder

Ole Greger Lillevik er forfatter og Dosent ved Universitetet i Tromsø, campus Narvik. Han jobber også ved RVTS Nord som spesialrådgiver. Han har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier, og har arbeidet med forskning og undervisning siden 2001.

Han er en sentral skikkelse i forskning og undervisning rundt  miljøterapeutisk arbeid, trusler og vold i klientarbeid. Han har bidratt til flere en rekke artikler og bøker innen fagområdet.

I 2014 fikk han Høgskolen i Narvik sin formidlingspris, og er blant de sjeldne som klarer å ha en levende og praktisk tilnærming til forskning.