Ole-Johan Berge

Rådgiver/adviser i DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning)