Pål Roland

Dosent

Pål Roland er dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Han har en doktorgrad i utdanningsvitenskap på temaet innovasjon og implementering. Han har deltatt i og ledet omfattende kompetanseprosjekter både i barnehage (Være sammen og De utfordrende barna) og skole (Respekt, Zero-programmet, læringsmiljøprosjektet).