Patrick A. Vogel

Professor i klinisk voksenpsykologi

Professor i klinisk voksenpsykologi ved institutt for psykologi ved NTNU. Har oversatt boken «Behandling som Nytter» (Compulsive Hoarding and Acquiring) av Gail Steketee og Randy Frost, og jobbet med et pilotprosjekt basert på metoden siden 2009.