Ragnhild By

Seksjonssjef

Ragnhild By er seniorrådgiver ved OsloMet – storbyuniversitet hvor hun fra starten av har vært med på å bygge opp karrieretjenesten. Hun er en erfaren veileder og kursholder som bl.a. utvikler og holder kurs i veiledning for faglig og administrativt ansatte ved OsloMet. Hun har også lang erfaring med å veilede entreprenørielle studenter og med å bidra inn i innovasjonskonkurranser.

Hun har hovedfag i tysk kulturkunnskap fra UiO og ulike studiesteder i Tyskland, og har også studert veiledning og coaching samt entreprenørskap. Hun har tidligere jobbet som konservator ved Norsk Teknisk Museum og har hatt ulike stillinger knyttet til veiledning og formidling ved UiO og OsloMet