Ragna Lillevik

Forsker FAFO

Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidsområde: Innvandring og integrering, demokratiske rettigheter og politisk deltagelse, islam i Europa.

Doktorgradsstipendiat i prosjektet «Muslim Politics and Governance of Islam:
Interactions of Structure and Culture in Multireligious Europe».