Ragnhild Fretland

Psykolog

Psykolog Ragnhild Fretland er tilknyttet Oslo universitetssykehus og Rikshospitalet. Hun er kjent for å holde innsiktsfulle og engasjerende foredrag.