Ragnhild Lied

Leder av Unio

Ragnhild Lied er en norsk lærer og tillitsvalgt, og fra 1. januar 2013 til slutten av 2015 leder av Utdanningsforbundet etter å ha vært tillitsvalgt på heltid siden 2002. Fra 2016 er hun leder av Unio. Unio er partipolitisk uavhengig og er med  360 000 medlemmer Norges nest største hovedorganisasjon for arbeidstakere.  13 forbund er organisert under Unio.