Raymond Johansen

Vernepleier

Raymond Johansen er utdannet vernepleier og studerer Master i læring i komplekse systemer ved OsloMet. Han har lang erfaring med atferdsendring på individ og systemnivå. Han driver Allagi, som er et selskap som bistår med endringsarbeid hos mennesker med varierende grad av utfordrende atferd.