Reidar Hjermann

Psykologspesialist

Reidar Hjermann er en norsk psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Reidar er utdannet ved NTNU i Trondheim og det finske universitetet Åbo Akademi. Han er mest kjent som barneombud, og har  gjennomført ekspertgruppemøter med ungdommer med følgende tema: å ha foreldre i fengsel, å overleve terrorangrepet på Utøya, å være utsatt for seksuelle overgrep, å leve med vold i familien, å bo på barnevernsinstitusjon, å leve på sykehus, å ha foreldre som utvises fra landet, å være utbryter fra et isolert trossamfunn, samt barn som lever i kommunale boliger.

Han har også ivret for å bringe barn og unges egne stemmer inn i det offentlige rom. Han tok initiativ til en forsøksordning med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011, et forsøk som fortsetter i 2015. Som barneombud arbeidet han med barns rettigheter på mange fronter, og jobbet via Bispemøtet for å overbevise Bibelselskapet til å ta ordet «tukt» ut av Bibelen.

I utgaven som ble ugitt i 2012 var begrepet fjernet i alle sammenhenger der barn ble omtalt, slik at ingen lenger skal kunne forsvare vold mot barn i Guds navn.

Arbeider nå privatpraktiserende som sakkyndig psykolog i saker om barn i norsk rettsvesen og som rådgiver. Han gir rådgivning innen barnepsykologi, barnevern og menneskerettigheter for barn og deres familier.