Reidar Holst Christensen

Leder Stendi Kompetanse

Et stadig mer spesialisert arbeidsmarked og høyere krav til kompetanse sperrer veien inn i arbeidslivet for mange. Pøbelprosjektet har som mål å få mennesker ut i jobb eller skole.

Utenforskap og alt som følger med det å stå utenfor arbeidslivet er en av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor. Å investere i sosialt entreprenørskap lønner seg for alle parter. Aleris og Pøbelprosjektet ønsker å løfte prosjekter og rulle ut ideer på en måte som ikke har vært mulig tidligere.