Reidun Karin Sandvik

Forsker ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, ved Universitetet i Bergen

Reidun Karin Sandvik har inngående kjennskap til medisinering av eldre på sykehjem.